En velfungerende park af gaffeltrucks er nærmest en livsnødvendighed hvis du driver et lager eller er ansvarlig for den interne logistik i en produktions eller industri hal. Gaffeltrucks er, sammen med mange andre former for køretøjer, essentielle når det handler om gods håndtering og distribution. Med en gaffeltruck er det nemt at flytte større mængder vanskelig håndterbart gods – eventuelt lastet på paller – over forholdsvis store afstande. En gaffeltruck er uundværlig for de medarbejdere, som skal læsse af eller ...