Jeg leder efter en god server support

16 maj 2013 admin
image

Vores helt nye IT afdeling var ikke sådan en nem opsætning. For det er jo sådan et skrøbeligt system der pludselig går ud over hele vores virksomhed, hvis det ikke virker. Lykkeligvis så har vores egen server support, og hjulpet os meget med at kunne gøre hele IT afdelingen meget bedre. For jeg arbejder som daglig leder for en større redaktion. Og vi står jo for sådan at skrive samt lave hele dagsavisen digitalt. Bagefter sendes den så ud til noget andre trykkerier, samt vores web afdeling. Men for 5 måneders tid tilbage så havde vi behov for en helt ny IT afdeling. Vores arkiverede aviser, var usorterede, samt vi løb også snart tør for plads. Og vi havde jo brug for nogle kæmpe servere der kunne holde alle vores aviser, samt også give vores medarbejdere adgang til alle disse filer. Vi lavede sådan et godt samarbejde med en server support der kunne hjælpe hele vores IT afdeling. Og de kom med nogle råd angående indkøb af netop den helt rette server til lige vores IT afdeling, plus hvorledes det også blev sat allerbedst op. Lige siden da der har den her server support også hjulpet os alle meget.

Hele vores IT afdeling har jo ikke før det arbejdet med så kæmpe servere, samt også så avancerede systemer. Så det var skønt med en rigtig god server support. Men derfor var der stadig besværligheder under turen. For vi skulle jo overføre samtlige vores gamle aviser til den her helt nye server, fra den forrige. Og dette tog ganske lang tid, samt gjorde jo også at vores egne medabrejdere ikke havde adgang til selve systemet i hele 3 dage. Herefter var systemet helt klar på den her helt nye server. Hele vores IT afdeling havde jo også med hjælp fra den her server support, installeret det hele rigtigt. Selvom at vores medarbejdere jo måtte arbejde helt uden for systemet, jamen så var de jo også glade for resultatet. Pludselig var der komplet styr på serveren, samt den var hurtigere end den gamle. Ved hjælp af vores egen server support, fik vi også en meget bedre server end vores forrige. Men efter 3 ugers tid, så gik hele vores server jo ned. Og vores IT afdeling vidste ikke, hvad de havde gjort forkert. Og de kontakte også straks vores god server support, der ikke kunne finde nogen fejl ved hele systemet. Efter længere tid, så opdagede vi at sådan et dumt kabel nu sad løst i serveren. Med det helt på sign plads så virkede vores egen IT afdeling igen.

Men siden da så har hele vores IT afdeling også lært en masse af denne server support. Selvom de jo stadig også har noget spørgsmål, sker det ikke ofte. Undertegende nyder hvor effektiv hele vores server support nu har været. Uanset hvornår der har været problemer, så har de jo hurtigt kunne reagere, samt hjulpet os alle. Og det har jo også gjort hele vores IT afdeling meget tryg ved at stå og arbejde med sådan et kæmpe IT projekt. Og på grund af hele vores server support, så har vi i dag sådan et fantastisk internt system, hvor at samtlige ansatte hurtigt kan overskue hele vores produktion af dagens nye avis. På samme tid så har vi faktisk også lært den stor vigtighed af at lave backups, som at vores egen IT afdeling gennemfører hver eneste uge. Hele vores server support har jo foruden også anbefalet smarte programmer der giver mulighed for flere medarbejdere at kunne ændre inde i samme dokument på en gang. På den måde så sker der ikke nogle fejl, ligesom vi før havde set. Jeg sætter pris på hele vores egen IT afdeling, samt det hårde arbejde for også at gøre hele vores system nemmere samt hurtigere. Herudeover vil jeg sige en stor tak til vores server support for deres hjælp. For uden dem, havde vi sikkert stadig den meget gamle langsomme server, samt sådan en IT afdeling der jo ikke vidste så meget omkring det med servere.

Flere Nyheder